Návrat ke zdraví

Co se děje po poslední cigaretě?

Rádi by jste věděli, co se děje po poslední cigaretě? Co se děje ve vašem těle, když přestáváte kouřit? Jak dlouho trvá abstinenční příznak? Kdy klesne riziko infarktu a rakoviny plic? Níže si můžete přečíst ucelený materiál „Návrat ke zdraví“, který byl zpracovaný na základě  zprávy 1990 U.S. Surgeon General’s Report on the „Health Benefits of Smoking Cessation, “ U.S. National Institute of Health, Medline Plus, článek byl přejat ze stránky http://whyquit.com/whyquit/A_Benefits_Time_Table.html.

Návrat ke zdraví

20 minut

 • Váš krevní tlak, puls, teplota rukou a chodidel se vracejí do normálu.

8 hodin

 • Zbytky nikotinu v krvi klesají na 6,25 % z běžného maximálního denního limitu, což je 93,75% snížení.

12 hodin

 • Hladina kyslíku v krvi se zvýšuje do normálu a hladina oxidu uhelnatého klesá do normálu.

24 hodin

 • Vrcholí pocit úzkosti, během dvou týdnů by se měl vrátit k normálu. Značně se snižuje riziko náhlé srdeční příhody.

48 hodin

 • Poškozené nervové zakončení obnovují růst a váš čich a chuť se začínají vracet do normálu. Vrcholí pocit podrážděnosti.

72 hodin

 • Celé Vaše tělo se stane 100 % čisté od nikotinu a více než 90 % všech metabolitů nikotinu bylo vyplaveno z těla prostřednictvím moči. Abstinenční příznaky vrcholí. Vaše průdušnice jsou méně zatíženy, dýchání se stává jednodušší a plícní funkční schopnosti se začínají zvyšovat.

5 do 8 dnů

 • Průměrný ex-kuřák si třikrát za den vzpomene na cigaretu. Vzpomínka netrvá déle, než tři minuty.

10 dnů

 • Na cigaretu si vzpomenete již jen dvakrát za den. Vzpomínka je vždy kratší, než tři minuty.

10 dnů až 2 týdny

 • Vaše tělo si zcela navyká na absenci nikotinu a dalších látek obsažených v cigaretách. Váš dech je příjemnější, bez kuřáckého zápachu.

2 až 4 týdny

 • Zcela mizí veškeré abstinenční a podružné příznaky jako vztek, úzkost, potíže se soustředěním, netrpělivost, nespavost, neklid a deprese. Vaše plíce se začínají čistit od dehtu a nánosů dalších látek.

2 týdny až 3 měsíce

 • Výrazně kleslo riziko infarktu a funkce plic se začíná výrazně zlepšovat.

3 týdny až 3 měsíce

 • Krevní oběh se podstatně zlepšil. Chůze se stala snadnější. Vaše chronický kašel, pokud existoval, již pravděpodobně zcela zmizel, funkčnost plic vykazuje zlepšení o 30 %.

1 – 9 měsíc

 • Výrazně se snižuje únava, zadýchávání. Plicní řasinky zvyšují schopnost zvládnout hleny, aby se vaše plíce staly čisté, a snižují pravděpodobnost infekcí. Celková tělesná energie se významně zvyšuje.

1 rok

 • Rizika ischemické choroby srdeční, srdečního infarktu a mrtvice se snížily na méně než polovinu v porovnání s kuřákem.

5 – 15 let

 • Snižuje se riziko cévní mozkové příhody.

10 let

 • Riziko diagnózy na rakovinou plic, je mezi 30% a 50%, oproti pokračujícím kuřákům (studie z r.2005). Riziko úmrtí na rakovinu plic se snížue téměř o polovinu, pokud jste byli průměrný kuřák (jedno balení za den). Vaše riziko rakoviny slinivky se snížilo jako by jste nikdy nebyl kuřákem (studie z r.2011). Kleslo riziko rakoviny úst, hrtanu a jícnu.

13 let

 • Riziko ztráty zubů se vyrovnává nekuřákům (studie z r.2006).

15 let

 • Riziko ischemické choroby srdeční se snížilo na úroveň nekuřáka.

20 let

 • Vaše riziko úmrtí z příčin, které souvisejí s kouřením je takové jako u nekuřáků (studie z r.2008).