Podpora při odvykání kouření metodou biorezonance přístrojem BiCOM.